asmenybės

sylwetki logo
Suteikiame balso teisę mūsų darbuotojamsKatarzyna, Matopat Pardavimų ir Rinkodaros skyriaus direktorė- Kaip vystėsi Jūsų profesinis augimas TZMO S.A.?

Būdama Mikalojaus Koperniko Universiteto  (Torunė) absolvente pradėjau dirbti pagal specialybę rinkodaros skyriuje. Specializuotų tvarsčių, skirtų ilgalaikių žaizdų gydymui pasiūlymo parengimas, kuriuo užsiėmiau pradžioje, man – kaip chemikui – buvo ir įdomus, ir kartu visiškai naujas dalykas. Turėjau labai daug mokytis, kad galėčiau pateikti specializuotų tvarsčių pasiūlymą mūsų klientams – medicinos personalui ir pacientams.  6 metus kaupiau patirtį ir įgyvendinau rinkodaros, klientų apmokymo, TZMO S.A. kaip patikimo gamintojo įvaizdžio kūrimo medicinos rinkoje projektus. Labai maloniai prisimenu laiką, kai galėjau dalyvauti formuojant ilgalaikės globos standartus Lenkijoje ir remti šį procesą mūsų bendrovės vardu. Nuo 2005 metų esu susijusi su pardavimų sritimi. Trejų metų laikotarpį vadovavau prekybininkų grupei, kuri siūlė medicinos produktus Lenkijos rinkai bei buvau atsakinga už pardavimų strategijos kūrimą. Šiuo metu aš, kaip Matopat Pardavimų ir Rinkodaros skyriaus direktorė, vadovauju 2 prekybos skyriams: medicinos bei farmacinio sektoriaus pardavimo, taip pat operacinio marketingo skyriui, viešųjų užsakymų skyriui, pardavimų administracijai bei Europos Ilgalaikės Globos Centrui. Vadovauju 100 žmonių grupei.


- Kokias galimybes suteikia Jums darbas TZMO S.A.?

Profesine prasme būtent šiai bendrovei esu dėkinga už viską. Tai, ką sugebu šiandien yra mano darbo rezultatas, taip pat esu be galo dėkinga už tai, jog turėjau galimybę dirbti labai skirtingose srityse, kurias man sukūrė TZMO S.A. Tai bendrovė, kurioje, jeigu esate iniciatyvus ir turite daug idėjų, galite įtikinti vadovybę tas idėjas įgyvendinti. Žvelgdama į man artimą edukacinės ir vaizdinės veiklos sritį, noriu pabrėžti, kad be Valdybos atvirumo ir supratimo tokių daug išlaidų reikalaujančių veiksmų realizavimas nebūtų įmanomas. Laikantis nešališko požiūrio - bendrovės veiksmai yra man artimi ir džiaugiuosi, kad galiu juos ir toliau remti.


- Kokie profesiniai iššūkiai laukia Jūsų ateityje?

Dideli iššūkiai, nes mano vadovaujama komanda atsako už pardavimus Lenkijos medicinos rinkoje ir užima lyderio poziciją. Mūsų ambicijos reikalauja šią poziciją išsaugoti. O tai reiškia, kad kasdien turime ieškoti savo pranašumų prieš mūsų konkurentus. Tai leidžia padidinti pardavimus. Be to, man yra labai svarbu sukurti kolektyve tokią atmosferą, kuri skatintų darbuotojus su malonumu eiti į darbą, kad visi suprastų, jog turime vieną bendrą tikslą ir turime dirbti kartu, kad jį pasiektume. Neabejoju, kad iššūkiai, kurie mums keliami kaip bendrovei, reikalauja kurti kolektyvinę darbo kultūrą bei įsitikinimą, jog kiekvienas bendrovės darbuotojas savo darbu, atsidavimu bei kūrybingumu gali stipriai prisidėti prie bendrovės sėkmės.

karjera