ekologija

thumb_ochr.jpg logo
Kaip sąmoningas higienos ir kosmetikos gaminių, medicinos prietaisų, buitinės chemijos gamintojas - esame atsakingi už neigiamo veiklos poveikio aplinkai mažinimą. Mes užtikriname, kad tiek gamybos, tiek investiciniai procesai būtų vykdomi tvariai - atsižvelgiant į natūralią aplinką.

TZMO Grupės integruotos valdymo sistemos politika

Stiprindama savo dalyvavimą tvaraus vystymosi keliu TZMO Grupė priėmė integruotos valdymo sistemos politiką, kuri apima įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje ir atitinka aplinkos vadybos sistemos ISO 14001 reikalavimus.

peržiūrėti Integruoto valdymo sistemos politiką

 

Kaip TZMO Grupė įsipareigojome:

  • gerinti mūsų veiklos poveikį aplinkai,
  • vykdyti nuolatinį procesų tobulinimą ir modernių technologijų diegimą,
  • užkirsti kelią natūralios aplinkos taršai ir rūpintis jos ištekliais,
  • tvariai naudoti išteklius įgyvendinant naujus projektus.

Tiekimo grandinėje dirbame su žaliavų ir medžiagų tiekėjais garantuojančiais aukščiausios kokybės komponentus, taip pat su partneriais atsakingai naudojančiais planetos išteklius.

Naudodami novatoriškus techninius sprendimus ir šiuolaikines gamybos technologijas, mes teikiame didelę reikšmę aplinkos taršos mažinimui ir prevencijai.

Savo produktus projektuojame taip, kad sumažintume neigiamą poveikį aplinkai kiekviename produkto gyvavimo ciklo etape:

Be novatoriško požiūrio į dizainą, mūsų rūpinimasis tinkama mašinų ir prietaisų būkle, gamybos ir transporto planavimas, siekiant užtikrinti maksimalų gamybos ir logistikos pajėgumų išnaudojimą, prisideda prie gamtos išteklių tausojimo ir susidarančių atliekų mažinimo.

TZMO Grupė aktyviai remia darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą pagal Jungtinių Tautų darbotvarkę 2030.

TZMO siekis - nulis atliekų (ZERO WASTE)

Ambicingas TZMO Grupės įsipareigojimas atsakingo atliekų tvarkymo srityje.

TZMO Grupė įsipareigojo įgyvendinti ambicingą tikslą - iki 2025 m. pabaigos visiškai neturėti į sąvartynus siunčiamų gamybos atliekų.

Programa „TZMO siekis - ZERO WASTE“ įrodo, kad TZMO Grupė siekia didesnių įsipareigojimų nei teisiniai aplinkos apsaugos reikalavimai, įsitraukdama į visą naudojamų žaliavų gyvavimo ciklą, ir palaiko atvirą dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, siekdama paremti žiedinę ekonomiką.

Mes palaikome plastikų perdirbimą - TZMO Grupėje turime perdirbimo linijas, kurios užtikrina reikšmingo grupės gamybos įmonių susidarančių atliekų kiekio panaudojimą.

Įgyvendindami programos „TZMO siekis - ZERO WASTE“ uždavinus, mes remiame tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimą:

  • 12 tikslas - atsakinga gamyba ir vartojimas,
  • 13 tikslas - poveikio klimato kaitai mažinimas,
  • 17 tikslas - partnerystė siekiant tikslų.

 

TZMO SA dalyvauja kuriamoje pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir utilizavimo sistemoje, tai įrodo teisė ženklinti mūsų gaminius ženklu „GREEN POINT“. Šiuos procesus TZMO SA vykdo bendradarbiaudama su perdirbėjų organizacijomis.
apie mus